GIÁ THỂ VI SINH DẠNG SỢI ĐÀI LOAN EVAK BC-50

1.500.000

Giá thể vi sinh dạng sợi Đài Loan Evak BC-50

Hotline tư vấn: 0989.787.301

Email: Thienphuetm@gmail.com

Giá thể vi sinh dạng sợi đài loan Evak-BC-50
GIÁ THỂ VI SINH DẠNG SỢI ĐÀI LOAN EVAK BC-50

1.500.000